är det dags att samla personalen?

Ska ni ha personaldag, arbetsplatsträff eller konferens och letar efter roliga aktiviteter som svetsar samman gruppen och dessutom bidrar till ökat välmående på sikt?

Eller vill ni jobba med chefs- och grupputveckling på lång sikt?

Då har jag exakt det ni behöver!

coachning, teambuilding & workshops

Det här kan jag göra för

företag & grupper

Kreativ workshop

Behöver ni ett roligt och givande avbrott på nästa konferens eller personaldag? Den här kreativa workshopen på 1,5-2 timmar ger er en boost för resten av dagen!

Aktivitet för personaldagen

Planerar ni en konferens, personaldag eller arbetsplatsträff och letar efter en rolig halvdagsaktivitet som också är bra för välmåendet? This is it.

Coachande grupputveckling

Coachande grupputveckling handlar om att stärka teamet och individerna i det så att individen mår bättre och gruppen presterar bättre.

Välmående arbetsplatser är bra för samhället

Att jobba med välmående på arbetsplatsen är viktigt för individen, gruppen och företagets lönsamhet. Men också för samhället i stort. 

I en grupp där det finns otydlighet, dålig struktur och outtalade förväntningar skapas osäkerhet och stress. Stress i sin tur är något som följer med oss hem och påverkar både vårt psykiska och fysiska mående.

Om gruppen istället bidrar positivt till varje individs välmående smittar det av sig på dessa individers relationer och deras liv – vilket i förlängningen bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Vuxna som mår bra och trivs på jobbet är bättre föräldrar, bättre partners och bättre medmänniskor.

Foto: Tamanna Rumee, Unsplash

kreativ

workshop

Är det dags att samla personalen, laget, ledningsgruppen eller branschen för en konferens, kick-off eller kanske en APT?

Visste du att vi mår bättre, blir gladare och bättre problemlösare när vi gör kreativa och roliga saker?

Trots det är många konferenser stillasittande, informationstunga och ganska.. grå och tråkiga.

Gör företaget, föreningen, konferensen och dig själv en tjänst och boka in en kreativ workshop för att bryta av dagen och höja energinivån!

Det här ingår:

aktivitet för personaldagen

Vill ni samla personalen och göra något som svetsar gruppen samman, men också bidrar till glädje? Den här aktiviteten handlar om att vara närvarande, låta kreativiteten flöda och ha roligt.

Vi börjar med en mini-föreläsning om hur kreativitet och skratt på verkar hjärnan och hur vi mår, fortsätter med enkla kreativa övningar och avslutar med en lagtävling i trams där ett vinnande lag ska koras.

Det blir barnsligt, larvigt, roligt – och på fullaste allvar. 

Jag guidar er genom dagen, allt ni behöver göra är att dyka upp!

Det här ingår

Coachande grupputveckling

Att människor mår bra på sitt jobb är livsviktigt, både för individens hälsa likväl som för företagets överlevnad. Få saker är så dyrt som hög personalomsättning och sjukskrivningar. För att inte tala om hur förödande det sistnämnda är för individen som drabbas.

Coachande grupputveckling handlar om att stärka teamet och individerna i det. När varje person är trygg i sig själv, vet vad de ska göra och hur de bidrar till helheten och vilka förväntningarna är – kommer individen må bättre och gruppen att prestera bättre.

Som coach hjälper jag er att skapa ett bättre och mer välmående team genom att skapa tydlighet kring individens drivkraft och styrkor likväl som gruppens mål och syfte.

Nyfiken på att utveckla er grupp?

Skicka ett mail via formuläret eller maila direkt till 
hej [a] amandamattsby.com